Änglakort/Enkelikortti

    8.3.2018 Gudinnornas vägledning/Jumalatar-kortti 

 

Ishtar-Gränser
"Älska dig själv så mycket att du kan säga nej när andra kräver tid och energi av dig."
Budskap från Ishtar: "En uppriktig önskan att tjäna andra är något underbart. Dock är det skillnad mellan att ge av dig själv och att ge upp dig själv. Om du känner dig trött, skyldig eller bitter när du hjälper andra så hjälper du dem inte på riktigt, eller hur? Du för in negativ energi i relationen och det har ingen glädje av. Ta ett stege tillbaka och omvärdera situationen. När de respekterar dina egna gränser kommer andra att lära känna och respektera dem inom dig och även inom sig själva. Det är ett hälsosamt beteende att lära ut till andra!"

Alternativa betydelser: Du ger för mycket. Stärk ditt självförtroende. Gör inte saker av skuldkänslor eller plikt.
Om Ishtar: Ishtar förkroppsligar Venus kvinnliga energi och hon har dyrkats och åkallats sedan babylonisk tid. Ishtar representerar den gudomliga kvinnligheten i alla dess aspekter såsom omsorg, moderskap, sensualitet, fertilitet, helande, beskydd och visdom. Som den mångfasetterade gudinna hon är tröttnar hon aldrig på att hjälpa de män och kvinnor som kallar på henne för att få hjälp.

 
 Ishtar-Rajat

"Rakasta itseäsi niin paljon, että voit sanoa ei, kun toiset vaativat sinulta aikaasi ja energiaasi."
Lisäviesti Ishtarilta: "Vilpitön halu palvella muita on jotain upeaa. Kuitenkin on eroa antaa itsestään ja luovuttaa itsestään. Jos tunnet väsymystä, syyllisyyttä tai katkeruutta kun autat toisia, et auta heitä oikealla tavalla, eikö niin? Vedät negatiivista energiaa suhteesesi eikä siitä ole mitään iloa. Ota askel taakse päin ja arvioi tilannetta uudelleen. Kun he kunnioittavat sinun rajojasi, tulevat muut tietämään ja kunnioittamaan niitä sinussa, ja myös itsessään. Se on terveellistä käyttäytymistä, opettaa muita! "

Vaihtoehtoiset merkitykset: Annat liikaa. Vahvista itseluottamustasi. Älä tee asioita syyllisyydestä tai velvollisuudesta.
Ishtarista: Ishtar ilmentää Venus naisellisuuden energiaa ja häntä on palvottu Babylonian ajoista asti. Ishtar edustaa jumalallista naisellisuutta kaikissa muodoissaan, kuten hoito, äitiys, aistillisuus, hedelmällisyys, parantajuus, suojelu ja viisaus. Monipuolisena jumalattarena hän ei ole koskaan kyllästynyt auttamaan miehiä ja naisia, jotka häntä kutsuvat auttamaan.

  
  
RSS 2.0